มาตรฐานการวิจัย
ดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล
Previous Next Play Pause

 

มาตรฐานสากล

หน่วยวิจัยคลินิกดำเนินการศึกษาวิจัยด้วยกระบวนการวิจัยที่ดีตามมาตรฐานสากล (Good Clinical Research Practice, GCP)

 

 

ศึกษาชีวสมมูล

การศึกษาชีวสมมูลโดยบุคลากรที่ได้รับการอบรมด้าน GCP และเป็นบุคลากรที่มีทักษะและประสบการณ์ เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก

 

 

ส่งเสริมและสนับสนุน

สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยทางคลินิก โดยการประสานงานและจัดการโครงการวิจัยทางคลินิกด้วยกระบวนการวิจัยที่ดี